De meldcode een feit! En nu?

1 juli, 2013

Vanaf vandaag is de Meldcode een feit! Professionals in gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie zijn vanaf vandaag verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld te werken volgens de stappen van de Meldcode. Zoals bij alle protocollen, bestaat ook bij de Meldcode het risico dat deze eenmalig wordt opgesteld en vervolgens in de la belandt. En dat is nou net niet de bedoeling. 5 tips om ervoor te zorgen dat de meldcode actief wordt én blijft:

  • Doorloop de checklist “Implementatie Meldcode”. Bekijk welke acties nog genomen moeten worden en plan deze in.
  • Investeer in scholing van medewerkers. Om echt te kunnen werken met de Meldcode zijn vaardigheden vereist op het gebied van signaleren, de concrete invulling van de 5 stappen en het bespreekbaar maken van je zorgen.
  • Stel een aandachtsfunctionaris aan binnen je organisatie. Deze kan dienen als vraagbaak en kan collega’s wijzen op het (juiste) gebruik van de Meldcode.
  • Maak dilemma’s bespreekbaar in het team. Door regelmatig aandacht te besteden aan drempels en moeilijkheden die medewerkers ervaren bij het signaleren en werken met de Meldcode, ontstaat een open sfeer en kun je met elkaar zoeken naar de juiste weg. Zet de Meldcode daarom op de agenda van intervisiebijeenkomsten en evalueer altijd als de Meldcode is gevolgd.
  • Zorg voor steun. Het signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling is en blijft ingewikkeld. Vaak worden medewerkers persoonlijk geraakt door wat zij hierin meemaken. Zorg ervoor dat er altijd iemand beschikbaar is voor spuien, sparren en overleg.

Met deze stappen kun je ervoor zorgen dat de meldcode geen “papieren document” blijft, maar een levende leidraad die je helpt om te doen wat je te doen staat. Het gaat immers om de veiligheid van kinderen nu én om hun kansen voor de toekomst.

Delen:

Plaats een reactie