Ik heb erg genoten van de tweedaagse training. Van het begin tot het eind was ik geboeid en voelde ik me betrokken. Ik heb eyeopeners en handvatten gekregen voor lastige vragen en gesprekken met kinderen. De individuele feedback op de tussentijdse huiswerkopdracht is erg prettig en helpend voor de praktijk. Deze training is echt leerzaam en eigenlijk een must voor dit beroep.

Niels2

Niels

Jeugdbeschermer bij een Gecertificeerde Instelling

Suzanne Vermaire

Suzanne Vermaire

Teammanager Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer

Het CJG Haarlemmermeer is, i.s.m. de GGZ voor volwassen, met een pilot gestart waarbij de kinderen worden geïnformeerd over de behandeling van de ouder(s). D.m.v. een voorlichtingsgesprek willen we de kinderen beter in beeld krijgen, hen een stem geven in het geheel en ondersteuning organiseren als dat nodig is. We wilden als CJG extra kennis om zo het juiste gesprek te kunnen voeren. Marike heeft zeer nauwkeurig bekeken wat het doel van de training en de wensen van de teamleden waren. Ze heeft een training op maat geboden die volledig aansloot bij de verschillende behoeften. Op de trainingsdag zelf heb ik Marike en Ferry ervaren als toegankelijk, deskundig met een prettige, open houding waar ook ruimte was voor humor en luchtigheid. Zo spannend als rollenspellen kunnen zijn, door de houding van acteur Ferry was het heel natuurlijk om je in de situatie in te leven. Door de coaching van Marike was het leerzaam en veilig en kregen we nuttige feedback gedurende de hele dag. Het heeft het team veel extra kennis en tools gebracht en het nut én de noodzaak van de pilot nog meer benadrukt. Ik kan een training van Marike, met haar enorme kennis én prettige persoonlijkheid, aan iedereen aanraden. Je krijgt de tools om juist diegene te zijn die het verschil kan maken voor de kinderen in deze situaties.

Ik wilde leren hoe ik als raadsonderzoeker kan omgaan met mijn taak om in gesprek met kinderen enerzijds informatie in te winnen en aan de andere kant de veiligheid van het kind te waarborgen. De workshop heeft me concrete handvatten en tips gegeven. Ik heb nieuwe inzichten gekregen en het was ook weer even een spiegel die me werd voorgehouden. Marike stelt duidelijk het perspectief van het kind voorop en geeft veel voorbeelden uit gesprekken die ze zelf met kinderen heeft gevoerd. Het programma was een mooie afwisseling tussen oefening en theorie. Ze had goede casussen gemaakt om mee te oefenen! Ik ben me er door de workshop van bewust hoe belangrijk het is om gevoelens en grenzen van het kind te accepteren. Dat neem ik zeker mee in mijn gesprekken met kinderen.

tendre-962655_1280

Naomi

raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming

Testimonial susan

Susan Uitenbroek

pedagogisch medewerker bij dagbehandeling “De kleine Plantage”, onderdeel van Enver Jeugdhulp

Ik werk op een behandelgroep met kinderen met hechtingsproblematiek, een problematiek veelal ontstaan doordat kinderen te maken hebben (gehad) met verwaarlozing, mishandeling of misbruik. Het gebeurt vaak dat kinderen vertellen over hun thuissituatie. Het is niet gemakkelijk om daarover op een goede manier met ze in gesprek te gaan. Daarom heb ik met mijn leidinggevende besproken dat ik graag een training zou willen die hier specifiek over gaat. Vóór de training vond ik het lastig om het gesprek met een kind hierover vast te houden en om het gesprek te verdiepen. Ik heb nu geleerd hoe ik dat kan doen. Ik weet hoe ik veiligheid kan bieden tijdens zo’n gesprek en ben me bewust van de vragen die ik stel, vooral open en zonder suggestie. Vooral het oefenen met de acteur heeft mij daarin veel geleerd. Marike vertelt alles met een hoop passie en kennis. Een topcombinatie! De training sloot onwijs goed aan op mijn dagelijkse praktijk. Ik kon hiermee gelijk aan de slag op de groep. Ik voel me nu een stuk zekerder als kinderen hun verhaal vertellen!

In mijn werk als gezinsvoogd heb ik dagelijks te maken met gesprekken met kinderen over kindermishandeling. Toch vind ik dat nog steeds een ingewikkeld onderdeel van mijn werk. Ik zocht naar een plek om daar meer over te leren, erover te praten en ervaringen uit te wisselen. Door de workshop ben ik me opnieuw bewust geworden van mijn valkuilen en weet ik wat ik moet doen om deze te voorkomen. Marike geeft open en duidelijk ‘les’ en heeft duidelijk veel ervaring. Dat schept vertrouwen én verwachtingen, die ze ook werkelijk waarmaakt.

448485266_4af81d7b3b_z

M.B.

jeugdbeschermer/gezinsvoogd Jeugdbescherming regio Gelderland

Foto EUCCAN 2015

Sander van Arum

Expert systeemgericht multisectoraal samenwerken bij geweld, verwaarlozing & misbruik in huiselijke kring en voormalig hoofd behandelzaken bij De Waag (forensische ggz)

In het veld van de hulpverlening bij kindermishandeling wordt er (gelukkig) steeds meer waarde gehecht aan de stem van het kind. Net als Marike ben ik er van overtuigd dat als het kind zijn verhaal kan vertellen dit niet alleen goed is voor het kind maar dat daarmee de kwaliteit van het gehele hulpaanbod toeneemt. Er is steeds meer aandacht voor de Drie Huizen en Words & Pictures, maar die belangrijke hulpmiddelen komen pas tot hun recht als je de vaardigheden hebt ze te gebruiken. Het kind de ruimte geven zijn verhaal te doen is niet makkelijk, maar Marike geeft je zelfvertrouwen, iedereen kan het! Dat wil zeggen iedereen kan het leren. Het houdt in dat je ook dingen moet afleren trouwens en daar zullen ook je gesprekken met volwassen slachtoffers beter van worden!

Als team hadden we de wens om een inhoudelijke training te volgen over dit onderwerp, waar we praktisch mee aan de slag zouden kunnen. Deze training voldeed helemaal aan onze verwachtingen. De training is kwalitatief sterk, doordat Marike’s benadering vanuit het kind theoretisch onderbouwd en herkenbaar was. Ze nam een hoop ervaring mee, waar we mee konden oefenen. We hebben verschillende handvatten voor gesprekken met kinderen ontvangen. Ik heb antwoord gekregen op vragen als: “hoe volg ik een kind in gesprek, zonder (te) sturend te zijn, omdat ik antwoorden nodig heb op belangrijke vragen”. Of: “welke antwoorden geef ik op belangrijke vragen van kinderen”. En: “welke stappen zet ik  met een kind: voor, tijdens en na een gesprek”. Stuk voor stuk zaken die we dagelijks in ons werk tegenkomen en die ik met zorg wil vormgeven. Marike is kundig en bevlogen en helpt te zorgen voor een veilige omgeving waarin geoefend kan worden. En juist het oefenen van situaties was steunend en had een grote meerwaarde. Samen met teamleden nadenken over antwoorden, elkaar aanvullen, elkaar vragen stellen, maakt dat ik me nu ook zekerder voel in gesprekken met kinderen. Ik zou andere jeugdhulpverleners zeker aanraden deze training te volgen!

2019-03-22 15.12.32

Liesanne de Nooijer

Ambulant hulpverlener – Juvent Pleegzorg

Testimonial Ursula-edit

Ursula Jonkers

Teamleider De kleine Plantage, Expertisecentrum voor vragen, advies en (dag) behandeling van jonge kinderen en hun ouders. Onderdeel van Enver Jeugdhulp Rotterdam.

In de voorgesprekken die ik met Marike voerde, was voor mij merkbaar dat ze wist waar ik het over had. Ze sprak dezelfde taal en had mijn vraag snel duidelijk. Marike is toegankelijk in contact. Ze reageert snel op telefoontjes en mails en doet dit op een correcte professionele manier, met een persoonlijke tint. De training is hier nog altijd niet weggezakt. Het bewuster open vragen stellen op het moment dat kinderen signalen afgeven is nog steeds een hot item. Pedagogisch medewerkers proberen meer ruimte te nemen om individueel met kinderen in gesprek te gaan. Ook met kinderen waarvan ze mogelijk eerder dachten dat er niet veel gesprek op gang zou komen.

Met ons team volgden we een workshop over praten met kinderen over kindermishandeling. Met name de oefeningen gaven me inzicht. Door te dóen kwam ik erachter hoe moeilijk we soms denken, terwijl het ook een kwestie is van durven vragen en bespreken. Het was een leuke training die eraan bijdraagt om het kind (nog meer) centraal te zetten tijdens ons onderzoek.

Niels

Linda

raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming

Testimonial-Annemiek

Annemiek Hoitink

Werkbegeleider Kindertelefoon, locatie Utrecht

Marike is een kei in het maken van de vertaalslag van theorie naar praktijk. Dit zet ze in heldere stappen uiteen, zodat deelnemers kunnen leren. Haar trainingen zitten altijd helder en logisch in elkaar! Deelnemers voelen zich door Marike serieus genomen en gehoord. Ze kan hen nieuwe inzichten geven door hun verhaal te ordenen en eventuele emoties te benoemen en te erkennen. Ze staat deelnemers bij in het leren van nieuwe vaardigheden. Ze is helder in haar feedback en durft de vinger op de zere plek te leggen, met respect voor de ontvanger.

Voor twee avondscholingen van de huisartsenpost hebben wij Marike gevraagd of zij meerdere workshops wilde verzorgen. Voor de huisartsen wilden we graag een workshop over het bespreekbaar maken van vermoedens van kindermishandeling tijdens een consult en voor de triagisten wensten we een workshop over het herkennen en goed uitvragen van onderbuikgevoelens aan de telefoon. Marike en haar collega Mechel zijn er in geslaagd om onze mensen te inspireren, hen handvatten ter ondersteuning te bieden en om hen op een zeer laagdrempelige manier te laten oefenen. Dit heeft gezorgd voor meer bewustwording. Tijdens de voorbereidingsgesprekken bleek dat Marike snel verbinding kon leggen tussen haar kennis en de werkwijze op een huisartsenpost; ze begreep de werkwijze snel, begreep waar de knelpunten lagen en kon zich daar in inleven. We hadden een best complexe vraag (inhoud op twee niveaus en inhoud voor twee verschillende taken, korte tijd), waar door Marike en Mechel zeer flexibel op geanticipeerd is. De workshops zijn als zeer positief beoordeeld door de deelnemers. We zouden Marike en Mechel zeker aanbevelen voor onze collega huisartsenposten!

CHPA

Colette de Ruiter (locatiemanager) en Dionne de Vries (kwaliteitsfunctionaris)

Centrale Huisartsenpost Almelo