De Academie in de media

Met enige regelmaat deel ik gevraagd en ongevraagd mijn mening wanneer het gaat over kinderen in onveilige thuissituaties. Op deze pagina vind je een overzicht van interviews, artikelen en opiniestukken. 

Cover van het werkboek Veerkracht

Veerkracht. Een werkboek voor kinderen die gevlucht zijn

Werkboek voor kinderen die gevlucht zijn.

Naar aanleiding van het Praatboek kwam de vraag om mee te werken aan een werkboek dat zich specifiek richt op vluchtelingenkinderen. Naar aanleiding van KIS-onderzoek zijn we daarmee aan de slag gegaan. Dit werkboek helpt kinderen om te vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Ook geeft het veel informatie over stress, nare ervaringen, trauma, veerkracht en gezond herstel. Kinderen en ouders worden nadrukkelijk ontschuldigd en krijgen bewezen werkzame tips voor het reduceren van stress. Ook gaat het werkboek in op de Nederlandse cultuur en gewoontes versus die uit het land van herkomst. Bekijk hier de inhoudsopgave en enkele pagina’s. Het werkboek Veerkracht is hier te bestellen.

Vraag en antwoord – praten met kinderen

Vraag & antwoordartikel voor Augeo Magazine

In hun editie over communicatie plaatste Augeo Magazine opnieuw dit artikel over hoe je zorgvuldig in gesprek gaat met een kind over onveiligheid thuis. In hetzelfde magazine vind je de podcastafleveringen die Mascha Struijk met me opnam, als tip onder het interview dat Augeo Magazine met haar had.

Onveiligheid thuis: “kinderen verdienen een stem”

Interview voor Blik op Hulp
Artikel voor V&VN Kinderverpleegkunde

Ook met jonge kinderen kun je praten over kindermishandeling

Artikel voor Magazine V&VN Kinderverpleegkunde

Op verzoek van de makers van het Magazine V&VN Kinderverpleegkunde schreef ik een bijdrage over praten met jonge kinderen over onveiligheid thuis (december 2022). Lees het artikel hier.

Interview Vakblad Vroeg 230406

Praten met peuters en kleuters over onveiligheid thuis

Interview voor Vakblad VROEG.

Op 21 september 2022 spreek ik op het VROEG-congres ‘Kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters’ over praten met peuters en kleuters over onveiligheid thuis. Juist zij zijn zo afhankelijk van ons als volwassenen voor troost, steun en begrijpen wat er allemaal gebeurt. In aanloop naar het congres werd ik geïnterviewd en mocht ik al een klein tipje van de sluier oplichten van mijn tips.

Podcast professional vanuit je hart deel 2

Juist met basisschoolkinderen moet je praten over moeilijke dingen

Podcast van Professional vanuit je hart - afl. #134.

Omdat we aan het eind van deel 1 nog lang niet waren uitgepraat en we het Praatboek nog helemaal niet besproken hadden, nodigde Mascha Struijk me uit voor een tweede gesprek in haar podcast. Deze keer over het Praatboek, inclusief tips voor de praktijk. (deel 2, 29 augustus 2022)

Podcast professional vanuit je hart deel 1

We moeten vaker mét kinderen praten

Podcast van Professional vanuit je hart - afl. #133.

Voor haar podcast interviewde Mascha Struijk me over mijn missie, visie en het Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling! Het werd een fijn en mooi gesprek, waarin ieder die me kent mijn visie zal herkennen! (deel 1, 22 augustus 2022)

Interview voor zorg en welzijn 220307

6 valkuilen voor praten met kinderen

Interview voor Zorg+Welzijn.

Naar aanleiding van mijn bijdrage aan het congres ‘Trauma bij kinderen’ werd ik geïnterviewd voor het online platform Zorg+Welzijn, over valkuilen bij praten met kinderen over kindermishandeling (maart 2022). Lees het artikel hier.

Praat óók met jonge kinderen!

Artikel vakblad Vroeg.

Op verzoek schreef ik een artikel in Vakblad Vroeg over het praten met (zeer) jonge kinderen, in plaats van alleen over hun hoofden heen, als je weet of vermoedt dat er sprake is van onveiligheid thuis. Natuurlijk met enkele tips voor hoe je dat aanpakt

Een Minister van Kinderen!

Petitie voor een Minister van Kinderen

Omdat kinderen en kinderrechten ook in de politiek meer centraal zouden mogen staan, zeker waar het gaat om thema’s als armoede, kindermishandeling, jeugdhulp en wachtlijsten voor jeugdggz, werkte ik mee aan een petitie voor een Minister van Kinderen! Teken jij ook?

Op basis van de oorspronkelijke petitietekst schreef ik een petitie voor kinderen (die moest uiteraard ook begrijpelijk zijn voor volwassenen ;-)). De volledige tekst van de kinderpetitie vind je hier (april 2021).

Praatboek voor kinderen

Praatboek voor kinderen die te maken krijgen met veiligheidsafspraken.

In samenwerking met het ministerie van VWS ontwikkelden vertrouwensarts Patries Worm en ik vol enthousiasme een Praatboek (klik hier voor een preview!), speciaal voor basisschoolkinderen die te maken krijgen met een jeugdbeschermingstraject. Het boek is bedoeld om samen met professional(s) in te vullen, zodat het kind meer inbreng en grip ervaart op wat er gebeurt en waarom. Inmiddels is het Praatboek getest bij een aantal instellingen voor Veilig Thuis, wijkteam, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdbescherming (februari 2021). Klik hier voor meer info & bestellen!

Hulp bieden bij onveilige thuissituatie tijdens coronacrisis

Praktische handreiking voor huisartsen.

De Landelijke Huisartsenvereniging publiceerde, naast andere tips, mijn tips voor het bieden van hulp & steun tijdens de coronacrisis die ik op verzoek schreef voor huisartsen en POH-GGZ.

Kindermishandeling signaleren

Artikel in JSW.

Voor JSW, vakblad voor basisonderwijs en speciaal onderwijs, mochten we een bewerking maken van het eerder gepubliceerde artikel voor HJK. Het artikel Kindermishandeling signaleren beschrijft tips voor hoe je tijdens het doorlopen van de meldcode in gesprek gaat met kinderen en ouders.

De ervaringen & behoeften van kinderen in een traject in de jeugdbescherming

Praktische handreiking bij onderzoeksrapport.

In Project Hebe van de Rijksuniversiteit Groningen werd onderzocht hoe kinderen het jeugdbeschermingstraject ervaren. Op verzoek van de onderzoekers schreef ik een praktische handreiking voor professionals, op basis van de feedback die kinderen gaven in het onderzoek. De uitkomsten & handreiking zijn samen te lezen in dit (goed leesbare!) rapport. Bekijk ook de samenvatting van de resultaten in deze video.

Als een kind om geheimhouding vraagt

Artikel met tips.

Voor de nieuwe Augeo Magazine met als thema ‘geheimen’, mocht ik een artikel schrijven met tips voor hoe je ermee omgaat als een kind geheimhouding van je vraagt.

Handelen bij vermoedens: Meldcode kindermishandeling

Artikel voor HJK:

Vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen. Samen met een vertrouwensarts van Veilig Thuis schreef ik dit artikel voor HJK over wat te doen bij vermoedens van kindermishandeling

Hoe praat je met een slachtoffer van kindermishandeling?

Interview voor Zorg+Welzijn.

Naar aanleiding van het verschijnen van mijn boek werd ik geïnterviewd voor het online platform Zorg+Welzijn, over do’s, don’ts en misverstanden over praten met kinderen over kindermishandeling.

Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling

Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling.

Ik schreef een methodisch boek voor jeugdzorg- en andere professionals. Verschenen: 12 maart 2019 bij Bohn Stafleu van Loghum.

‘Het is belangrijker dat je me ziet dan dat je me komt redden’

Interview voor artsenfederatie KNMG.

In aanloop naar het congres ‘Minderjarigen als patiënt’ (21 november 2018), werd ik geïnterviewd over de vraag hoe artsen in gesprek kunnen gaan met kinderen als er sprake is of lijkt van een onveilige thuissituatie. Het interview is te lezen op de site van de KNMG.

Praten met kinderen in 9 vragen & antwoorden

Vraag-antwoord artikel.

Voor Augeo Magazine beantwoordde ik 9 veelgestelde vragen over praten met kinderen over kindermishandeling.

Om kindermishandeling te stoppen, moeten we eerst leren luisteren

Interview Sociale Vraagstukken.

Ik werd geïnterviewd voor Sociale Vraagstukken. Natuurlijk zei ik dingen over praten met kinderen over kindermishandeling, omdat ik geloof dat we kinderen pas echt goed (kunnen) helpen als we ze structureel ruimte geven voor hun verhaal en inbreng.

Mishandelde kinderen hebben zélf een verhaal

Interview Vakblad Vroeg.

Vakblad Vroeg organiseerde samen met het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) een studiedag waar ik sprak, over dilemma’s bij vroegsignalering van kindermishandeling. Daaraan voorafgaand namen ze alvast een kort interview met me af.

Waarom zijn kinderen geen verkiezingsthema?

Blog op Kennisnet Jeugd.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 is de aanpak van kindermishandeling geen thema. Dat vind ik onterecht! Daarom schreef ik er dit stukje over, dat werd gepubliceerd op Kennisnet Jeugd, van het Nederlands Jeugdinstituut.

Decentralisatie + fusie + bezuiniging = ramp

Column voor Brandpunt+ (1).

Voor journalistiek onderzoeksplatform Brandpunt+ (voorheen: Reporter2021) ben ik gevraagd om als opiniemaker een bijdrage te leveren aan hun dossier ‘Kind in de verkiezingen’. In deze column reageer ik op de uitzending van De Monitor van 4 december 2016 over een enquête onder basisscholen over hun ervaringen met Veilig Thuis, omdat ik het nodig vond om e.e.a. in een breder perspectief te plaatsen.

Het kind centraal?

Column voor Brandpunt+ (2).

Voor journalistiek onderzoeksplatform Brandpunt+ (voorheen Reporter 2021) ben ik gevraagd om als opiniemaker een bijdrage te leveren aan hun dossier ‘Kind in de verkiezingen’. In deze column geef ik mijn visie op wat er moet gebeuren om het kind werkelijk centraal te stellen bij de aanpak van kindermishandeling. Mét filmpje (1 minuut), waarin ik 5 tips geef voor praten met deze kinderen.

Filmpje met 5 tips voor praten over kindermishandeling

Filmpje voor Brandpunt+.

 Klik hier om het filmpje te bekijken, behorende bij bovenstaande column, met mijn 5 tips voor praten met kinderen over kindermishandeling. Opgenomen in de oude voormalige gevangenis waar de Academie voor Praten met Kinderen kantoor houdt!

Hoe blijf je uit de reddersrol?

Artikel in Counselling Magazine.

Op verzoek schreef ik dit artikel Hoe blijf je uit de Reddersrol? voor een editie van Counselling Magazine over slachtofferschap. 

Interview JeugdenCo

Interview JeugdenCo

Vlak na oprichting van de Academie voor Praten met Kinderen werd ik geïnterviewd voor JeugdenCo, een vakblad voor professionals in de jeugdsector.

Praatboek: een boek voor kinderen die te maken krijgen met veiligheidsafspraken

Het Praatboek is ontwikkeld voor kinderen zelf en gaat met het kind mee naar huis. Het is bedoeld om basisschoolkinderen te betrekken bij het gehele traject van signaleren van problemen t/m veiligheidsafspraken, hulpverlening en de evaluatie ervan. - - - “Het Praatboek is echt van het kind, anders dan bij andere hulpmiddelen.”