Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling

Praktijkboek Praten met Kinderen

 

Kinderen die kindermishandeling meemaken, voelen zich vaak te weinig gezien en gehoord. Dit boek laat zien hoe je ruimte geeft voor hun verhaal en inbreng en geeft daarmee concrete handreikingen om deze kinderen daadwerkelijk centraal te stellen.

Het boek richt zich op jeugdhulpverleners en andere professionals die in hun werk te maken krijgen met kinderen in onveilige thuissituaties.

Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling is geschreven in de overtuiging dat je kinderen en gezinnen veel beter kunt helpen als je weet hoe het kind zijn of haar situatie beleeft. Het maakt duidelijk waar hulpverleners rekening mee moeten houden. Wat maakt het opgroeien in onveiligheid complex en wat betekent dat voor gesprekken met deze kinderen?

Het boek bespreekt wat de ingrediënten zijn van een goed gesprek en hoe je een vertrouwensband opbouwt met het kind. De vele voorbeelddialogen, citaten van jongvolwassen ervaringsdeskundigen en dilemma’s uit de praktijk maken het boek ook erg toegankelijk voor professionals voor wie deze gesprekken geen dagelijkse kost zijn.

Wanneer verschijnt het boek?

Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling verschijnt deze winter. De drukproef is helemaal gecontroleerd en de komende periode staat in het teken van het verwerken van de correcties en een aantal andere losse eindjes.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de publicatiedatum?

dit veld niet invullen s.v.p.

* Zodra je het boek kunt bestellen, laat ik het je weten door middel van een mailtje! Je komt hiermee niet op een andere mailinglijst.