Eendaagse Training

Zorgvuldig in gesprek over kindermishandeling

Een kind dat niets loslaat als je vraagt hoe het gaat. Of een kind dat juist onomwonden vertelt dat hij thuis vaak geslagen wordt of dat er niet genoeg te eten is. Een kind dat vraagt of je zijn verhaal geheim zult houden. Of een kind dat geïnstrueerd lijkt door zijn ouders als hij jouw vragen beantwoordt.

Praten met kinderen over onveiligheid thuis kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet nog verder klem zetten in zijn loyaliteitsconflict of hem onbedoeld verder beschadigen door al die narigheid te bespreken. Je wilt de ouders niet tegen je in het harnas jagen en je wilt geen valse verwachtingen wekken als het gaat om wat je voor het kind kunt doen.

In deze training leer je hoe je zorgvuldig in gesprek gaat met kinderen over (signalen van) kindermishandeling, waarbij je rekening houdt met de mechanismen waar veel van deze kinderen mee te maken hebben. Zodat deze kinderen eerder en vaker een luisterend oor, informatie, inbreng en steun ervaren in een voor hen moeilijke tijd.

Voor wie

Deze eendaagse training is bedoeld voor professionals die werken met kinderen en gezinnen die al dan niet te maken hebben met onveiligheid thuis. Zoals: medewerkers van een sociaal wijkteam, pleegzorg, jeugdhulp of aandachtsfunctionarissen uit bijvoorbeeld het onderwijs of de jeugdgezondheidszorg.

Programma

Ochtend
Vertrouwen opbouwen als een kind hierin beschadigd is

Kinderen die onveilig opgroeien hebben vaak meer moeite om volwassenen te vertrouwen. Ook zijn ze vaak erg gevoelig voor afkeuring en afwijzing, waardoor het een uitdaging kan zijn om echt contact te maken en in gesprek te gaan over moeilijke dingen. Daarnaast moet je als professional soms in actie komen, ook als een kind dat niet wil. Dan kan het extra lastig zijn om het opgebouwde vertrouwen vast te houden.

Tijdens deze ochtend leer je:

  • Hoe jouw professionele taak en rugzak van invloed zijn op het gesprek
  • Wat je kunt doen om vertrouwen op te bouwen en te houden, zodat een kind zich veilig genoeg voelt om zijn verhaal te doen
  • Hoe je een kind zorgvuldig meeneemt in wat je gaat doen, ook als een kind geheimhouding van je vraagt.
Middag
Aansluiten bij jonge kinderen versus jongeren

Een jong kind dat steeds afhaakt en gaat spelen, een kind dat niet begrijpt wat er allemaal gebeurt en waarom, een jongere die al zoveel hulpverleners heeft gezien, dat hij alleen maar wantrouwen naar je lijkt te voelen. Hoe kom je toch in contact en hoe sluit je aan bij wat een kind begrijpt en aankan?

Tijdens deze middag leer je:

  • Je taalgebruik en gesprekstechnieken afstemmen op het begripsniveau, de beleving en ontwikkelingsleeftijd van het kind, zodat je ingewikkelde zaken ook kunt uitleggen aan jonge kinderen en jongeren vaker kunt stimuleren om hun verhaal te doen en mee te denken over oplossingsrichtingen.
  • We oefenen met lastige gesprekken, waarbij alle vaardigheden van deze dag aan bod komen, zodat je na deze training ook de ingewikkelde gesprekken met meer vertrouwen tegemoet ziet.

Impressies

Voorbereiding

Voordat de training start, vult elke deelnemer een intakeformulier in waarin je je leervragen en een lastige praktijksituatie beschrijft. Dit helpt jou om je alvast te richten op wat je uit de training wilt halen en het helpt de trainer om de training af te stemmen op de leervragen en praktijksituaties van de groep.

SKJ

Deze training is geaccrediteerd bij SKJ (kamer: jeugd- en gezinsprofessionals) met 9,75 punten. Om je de SKJ-punten te kunnen toekennen is 100% aanwezigheid verplicht. 

Deze training wordt incompany gegeven. Het oefenmateriaal maken we op maat voor jullie dagelijkse praktijk. Graag maken we een belafspraak om wensen en mogelijkheden af te stemmen, zodat we daarna een offerte voor jullie kunnen maken.