Kinderen betrekken bij het jeugdbeschermingstraject

In het werk met gezinnen waar veel problemen spelen, gaat doorgaans veel van je aandacht uit naar de ouders. Logisch, want zij zijn degenen die moeten werken aan verbetering van de situatie. Maar het kind komt daardoor niet altijd voldoende aan bod.
Ondanks dat je als professional hard aan het werk bent met een gezin, kan het gebeuren dat de kinderen zich niet gezien voelen, geen vanzelfsprekende ruimte voelen om hun verhaal, mening en behoeftes te delen en zich niet uitgenodigd voelen om hun eigen hulpvraag te stellen. Ik geloof dat dat anders kan.

Geef het kind structureel en vanzelfsprekend een stem
Tijdens deze training van 2,5 dagen leer je hoe je kinderen structureel een stem geeft tijdens het hele proces van signaleren, vaststellen, (de weg naar) hulp én toezicht op de resultaten van de geboden hulp. Je leert hoe je eigen valkuilen en dilemma’s van invloed zijn op je contact met kinderen, leert vertrouwen opbouwen tijdens deze vaak moeilijke gesprekken en leert hoe je het kind meeneemt in het proces.

“Marike is een kei in het maken van de vertaalslag van theorie naar praktijk. Dit zet ze in heldere stappen uiteen, zodat deelnemers kunnen leren. Haar trainingen zitten altijd helder en logisch in elkaar! Deelnemers voelen zich door Marike serieus genomen en gehoord. Ze kan hen nieuwe inzichten geven door hun verhaal te ordenen en eventuele emoties te benoemen en te erkennen. Ze staat deelnemers bij in het leren van nieuwe vaardigheden. Ze is helder in haar feedback en durft de vinger op de zere plek te leggen, met respect voor de ontvanger.”

– Annemiek Hoitink, Werkbegeleider Kindertelefoon, locatie Utrecht

 

Marike van Gemert - Academie voor Praten met KinderenMarike van Gemert (1976) heeft inmiddels haar sporen verdiend als trainer op het gebied van praten met kinderen over kindermishandeling. De kennis en vaardigheden die zij door de jaren heen verzamelde uit studie, opleiding en werkervaring zet zij vol overtuiging in om professionals die met kwetsbare kinderen werken te helpen om het gesprek met een kind aan te gaan als er (een vermoeden van) kindermishandeling speelt.

Programma: Tijdens de training krijg je specifieke tools aangereikt en oefen je in het toepassen ervan, zowel met elkaar als met een acteur.

Dag 1: Praten met kinderen over kindermishandeling
De basis voor gesprekken met kinderen over onveiligheid: de methodiek van de 3 gesprekscirkels.

Dag 2: Leeftijdsgericht communiceren

In gesprek met de ouders
Praten met jonge kinderen vs. pubers
Oefenen met acteur

Praktijkdagdeel
De 3 gesprekscirkels in de praktijk
Intervisie o.b.v. praktijkdilemma's
Oefenen met eigen casuïstiek

“Het CJG Haarlemmermeer is, i.s.m. de GGZ voor volwassen, met een pilot gestart waarbij de kinderen worden geïnformeerd over de behandeling van de ouder(s). D.m.v. een voorlichtingsgesprek willen we de kinderen beter in beeld krijgen, hen een stem geven in het geheel en ondersteuning organiseren als dat nodig is. We wilden als CJG extra kennis om zo het juiste gesprek te kunnen voeren. Marike heeft zeer nauwkeurig bekeken wat het doel van de training en de wensen van de teamleden waren. Ze heeft een training geboden die volledig aansloot bij de verschillende behoeften. Tijdens de training zelf heb ik Marike en Ferry ervaren als toegankelijk, deskundig met een prettige, open houding waar ook ruimte was voor humor en luchtigheid. Zo spannend als rollenspellen kunnen zijn, door de houding van acteur Ferry was het heel natuurlijk om je in de situatie in te leven. Door de coaching van Marike was het leerzaam en veilig en kregen we nuttige feedback gedurende de hele training. Het heeft het team veel extra kennis en tools gebracht en het nut én de noodzaak van de pilot nog meer benadrukt. Ik kan een training van Marike, met haar enorme kennis én prettige persoonlijkheid, aan iedereen aanraden. Je krijgt de tools om juist diegene te zijn die het verschil kan maken voor de kinderen in deze situaties.”

– Suzanne Vermaire, teammanager Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer.

Literatuur:
Bij deze training wordt gebruik gemaakt van het Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling. Een aantal hoofdstukken gelden als verplichte literatuur.

Praktische info:
Deze training wordt incompany en altijd met acteur gegeven.  Er is gelegenheid voor het oefenen met eigen casuïstiek. De training is geaccrediteerd bij SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals (28 punten).

Heb je interesse in deze of een soortgelijke training voor jouw team? Neem dan contact op voor meer info en een vrijblijvende offerte.

Delen: