Kinderen hebben recht op onze bescherming

Mijn klanten zijn begeleiders en behandelaars in de zorg voor kwetsbare kinderen en professionals die de (on)veiligheid in gezinnen onderzoeken of erop moeten toezien. Ze zijn zich bewust van de kwetsbaarheid van hun doelgroep en voelen zich verantwoordelijk om deze kinderen en gezinnen zo goed mogelijk verder te helpen.

De leidinggevenden die bij mij aankloppen, geloven in de talenten van hun medewerkers, snappen hun dilemma’s en willen hun professionalisering op dit gebied graag faciliteren. Deze leidinggevenden staan net als ik voor kwaliteit en voor het werkelijk centraal stellen van het kind en zijn belangen.

De professionals die ik train, zijn betrokken en in staat en bereid tot zelfreflectie. Doorgaans zijn ze HBO+ opgeleid. Deze professionals willen zorgvuldig handelen en zijn bereid net dat extra stapje te zetten wanneer de veiligheid van een kind wordt bedreigd.

Hoe help ik het kind verder?

Wanneer mijn klanten zich werkelijk zorgen maken om de veiligheid in een gezin, willen (en moeten) ze graag iets doen, maar komen daarbij allerlei dilemma’s tegen. Ze zijn bang de vertrouwensrelatie met ouders op het spel te zetten, vrezen de situatie voor het kind juist onveiliger te maken, willen het kind niet verder beschadigen of 'klem' zetten tussen zijn ouders en zijn soms ook bang voor hun eigen veiligheid. Ze willen weten wat signalen betekenen, willen het kind tot steun zijn, willen helpen om de situatie te verbeteren en willen weten hoe ze dat het beste kunnen doen. Daarvoor komen ze bij mij.

Marike sloot met haar verhaal en met de oefeningen heel goed aan bij onze dagelijkse praktijk en deed dat op een manier die mij aansprak en boeide. Ik weet nu hoe ik mijn sturing buiten het gesprek kan houden.
Lees de ervaringen van anderen

Zorgvuldigheid voorop

Praten met kinderen over kindermishandeling moet uiterst zorgvuldig gebeuren. Mensen die met kwetsbare kinderen werken, beschikken vaak over bijzondere kwaliteiten als het gaat om contact maken en praten over lastige onderwerpen. Ik geloof dat juist deze kwaliteiten van groot belang zijn bij het praten met kinderen en hun ouders over (signalen van) kindermishandeling.

Wil jij

  • leren hoe je deze kwaliteiten bewust en specifiek kunt inzetten om kinderen in een onveilige thuissituatie daadwerkelijk verder te helpen?
  • je vaardigheden en zelfvertrouwen op het gebied van praten met kinderen en ouders over kindermishandeling vergroten?