Meer berichten over COVID-19

4 Resultaten
De scholen zijn weer open. De meeste kinderen gaan weer, voltijds danwel in deeltijd, naar school. Dat is voor de meeste kinderen heel fijn en ook in gezinnen die het...
Net als kinderen in onveilige thuissituaties, verdienen ook hun ouders steun in deze extra lastige periode. Maar net als kinderen, vertellen ouders lang niet altijd uit zichzelf hoe het echt...
Momenteel is er veel aandacht voor hulp aan kinderen die thuis te maken hebben met geweld of verwaarlozing. Door professionals wordt volop gezocht naar manieren om, ondanks de beperkingen van...
Door corona zitten veel kinderen en gezinnen in deze periode vooral thuis. Net als tijdens schoolvakanties betekent dit voor sommige kinderen dat de stress toeneemt. Plekken waar het wél veilig...