Meer berichten over zelfzorg

3 Resultaten
Voor kinderen is het enorm belangrijk om zich veilig te kunnen voelen in contact met jou als professional. In de methodiek van de drie gesprekscirkels (Van Gemert), zoals beschreven in...
Als je in gesprek bent met kinderen over kindermishandeling, kun je nare en soms schokkende dingen te horen krijgen. Dat kan voor jou als professional soms schrikken zijn. Ook kan...
Als je werkt met kinderen in onveilige thuissituaties, kan dat veel van je vragen. Heftige verhalen die je mee naar huis neemt, verantwoordelijkheidsgevoel dat verder reikt dan wat je kunt...