Terugkoppeling aan ouders

Nadat je een kind hebt gesproken over problemen thuis, is het vaak zo dat je die, al dan niet samen met het kind, ook weer met de ouders bespreekt. Vaak vinden kinderen dit spannend of willen ze het zelfs helemaal niet.

Om de situatie te verbeteren is het vaak nu eenmaal wel nodig om de ouders erbij te betrekken. Kinderen begrijpen dit meestal wel, wanneer je het ze uitlegt. Toch blijft het spannend: hoe zullen de ouders reageren? Het kan helpen als je de tijd neemt om dit met het kind voor te bereiden:

  • Neem de spanning serieus. Waar is het kind precies bang voor? Hoe reëel is deze angst? Vraag door om erachter te komen waar je rekening mee moet houden als je de ouders inlicht.
  • Leg jouw motieven uit. Waarom wil je dit met de ouders bespreken? Wat wil je ermee bereiken? Wat zou er gebeuren als je dit ní­et met de ouders zou bespreken?
  • Geef het kind zoveel mogelijk invloed. Welke dingen moeten de ouders in elk geval weten? Wat wil het kind absoluut niet met de ouders delen? Welke dingen zijn wel en niet nodig om te bespreken? Op welke manier kun je de boodschap het beste overbrengen? Wees hierbij helder over waar het kind wel en geen keuze in heeft.
  • Maak concrete afspraken. Wie gaat met de ouders in gesprek en wanneer? Als je samen met het kind met de ouders gaat praten: wat wordt de rolverdeling? Wat is een goeie beginzin?
  • Denk ook aan nazorg. Bespreek na hoe het was om dit gesprek met de ouders te voeren. Waar is het kind tevreden over? Welke dingen verdienen nog aandacht? In hoeverre kan het kind hiermee verder? En ook: bij wie kan het kind terecht wanneer er na het gesprek alsnog ruzie komt?

In sommige situaties is het géén goed idee om ‘zomaar’ met de ouders in gesprek te gaan, omdat dan het gevaar voor het kind alleen maar toeneemt. In zo’n geval volg je een andere route. In de meeste gevallen is zo’n gesprek gelukkig heel goed mogelijk.

Meer lezen over in gesprek gaan met ouders bij (signalen van) kindermishandeling? In hoofdstuk 13 van het Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling vind je veel tips en voorbeelddialogen.

Gerelateerde Tips

wat kun je wel doen?

Wat kun je wél doen?

Als emoties heftig zijn

Schuldgevoelens, angst, verdriet, woede, schaamte, wanhoop, frustratie, eenzaamheid... allemaal emoties die kunnen opkomen tijdens een gesprek met een kind over zijn onveilige thuissituatie. Als je zulke grote emoties ziet bij een kind, kan dat ook voor jou heftig en confronterend zijn. Ook kun je er als professional onzeker van worden:...

Praten over complexe scheiding

Als er thuis van alles speelt, is het vaak heel lastig voor een kind om daarover te praten. Schaamte, loyaliteit en angst voor wat er gaat gebeuren kunnen daarbij meespelen. In geval van een complexe scheiding zit een kind vaak nog eens extra klem: als het kind aan jou iets...