Terugkoppeling aan ouders

Nadat je een kind hebt gesproken over problemen thuis, is het vaak zo dat je die, al dan niet samen met het kind, ook weer met de ouders bespreekt. Vaak vinden kinderen dit spannend of willen ze het zelfs helemaal niet.

Om de situatie te verbeteren is het vaak nu eenmaal wel nodig om de ouders erbij te betrekken. Kinderen begrijpen dit meestal wel, wanneer je het ze uitlegt. Toch blijft het spannend: hoe zullen de ouders reageren? Het kan helpen als je de tijd neemt om dit met het kind voor te bereiden:

  • Neem de spanning serieus. Waar is het kind precies bang voor? Hoe reëel is deze angst? Vraag door om erachter te komen waar je rekening mee moet houden als je de ouders inlicht.
  • Leg jouw motieven uit. Waarom wil je dit met de ouders bespreken? Wat wil je ermee bereiken? Wat zou er gebeuren als je dit ní­et met de ouders zou bespreken?
  • Geef het kind zoveel mogelijk invloed. Welke dingen moeten de ouders in elk geval weten? Wat wil het kind absoluut niet met de ouders delen? Welke dingen zijn wel en niet nodig om te bespreken? Op welke manier kun je de boodschap het beste overbrengen? Wees hierbij helder over waar het kind wel en geen keuze in heeft.
  • Maak concrete afspraken. Wie gaat met de ouders in gesprek en wanneer? Als je samen met het kind met de ouders gaat praten: wat wordt de rolverdeling? Wat is een goeie beginzin?
  • Denk ook aan nazorg. Bespreek na hoe het was om dit gesprek met de ouders te voeren. Waar is het kind tevreden over? Welke dingen verdienen nog aandacht? In hoeverre kan het kind hiermee verder? En ook: bij wie kan het kind terecht wanneer er na het gesprek alsnog ruzie komt?

In sommige situaties is het géén goed idee om ‘zomaar’ met de ouders in gesprek te gaan, omdat dan het gevaar voor het kind alleen maar toeneemt. In zo’n geval volg je een andere route. In de meeste gevallen is zo’n gesprek gelukkig heel goed mogelijk.

Meer lezen over in gesprek gaan met ouders bij (signalen van) kindermishandeling? In hoofdstuk 13 van het Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling vind je veel tips en voorbeelddialogen.

Gerelateerde Tips

Hoe moet dat nou in de vakantie?

Voor kinderen die te maken hebben met onveiligheid in de thuissituatie, betekent de zomervakantie soms juist méér dan minder stress. De veilige haven van school en vrienden valt grotendeels weg en ook professionals die betrokken zijn bij een gezin gaan vaak een aantal weken met vakantie....

Praten met kinderen die gevlucht zijn

Kinderen die, recent of al wat langer geleden, gevlucht zijn uit hun land van herkomst, hebben veel meegemaakt. Vluchten uit je land, weg van alles dat vertrouwd en belangrijk voor je is, is natuurlijk enorm ingrijpend. En ook als ze al in Nederland zijn, blijft de situatie van kinderen vaak...

Als je gezicht een open boek is

Kinderen die gewend zijn hun omgeving voortdurend te scannen op (on)veiligheid, hebben grote voelsprieten voor oordelen, afkeuring en de mate waarin de ander zijn verhaal aankan....