Als de actualiteit beangstigend is

Heftige gebeurtenissen in het nieuws kunnen beangstigend zijn voor kinderen. Het is altijd belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan en naast gedoseerde informatie ook geruststelling te geven.

Bij kinderen die onveilig opgroeien is extra aandacht op z’n plaats: als je je toch al (vaak) angstig of onveilig voelt, kan een confrontatie met heftig nieuws het basisgevoel van angst en onveiligheid vergroten. Tips:

  • Blijf kalm. Kinderen reguleren hun emoties via jou. Laat je eigen onrust ten aanzien van de actualiteit dus liefst achterwege. Geef rustig en gedoseerd informatie, zonder heftige details of emoties. Bespreek of het kind samen met jou naar het jeugdjournaal wil kijken of misschien juist even geen nieuws wil volgen.
  • Vraag naar gedachten en gevoelens die het kind bij het nieuws heeft. Vraag wat het kind zelf al weet over de actualiteit en heb aandacht voor wat hij erbij denkt en voelt. Herkent hij deze gedachten en gevoelens van andere gebeurtenissen?
  • Erken de gevoelens van het kind. Zeg dus niet: ‘Je hoeft niet bang te zijn’, maar liever: ‘Ik kan me best voorstellen dat je hier bang van wordt. Het ís ook akelig wat er is gebeurd.’ Leg uit dat als het kind verdrietig of bang wordt door dit nieuws of als het hierdoor ook weer vaker aan andere akelige dingen moet denken, hij er dan altijd over mag praten of huilen.
  • Stel het kind gerust: jouw gevoelens zijn normaal, de situatie is dat niet. Daarom is het ook nieuws. De kans is echt heel klein dat zoiets jou ook overkomt. Er zijn veel mensen/ landen hun best aan het doen om te helpen, om ervoor te zorgen dat mensen veilig blijven. Kalmeer het traumabrein door vast te houden aan dagelijkse routines: voorspelbaarheid geeft veiligheid.
  • Bedenk met het kind wat kan helpen bij deze gevoelens: (samen) iets doen dat afleiding geeft, een tekening of verhaal maken over zijn gevoel, iets doen voor iemand die het (ivm de actualiteit) moeilijk heeft, geld inzamelen voor een relevant goed doel, of gewoon af en toe erover praten of een extra knuffel in bed.

Natuurlijk is in dagen van heftig nieuws wat extra aandacht en nabijheid op z’n plaats. Zeker als de nieuwsberichten een kind ook nog eens doen denken aan dingen die hij zelf heeft meegemaakt, kan dit nare herinneringen oproepen, die soms zorgvuldig waren weggestopt. Hou daarom, naast bovenstaande tips, ook altijd in de gaten of er (opnieuw) specifieke hulp nodig is voor het kind.

Lees ook het Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling, voor meer informatie en tips over praten met getraumatiseerde kinderen.

Gerelateerde Tips

Praten over complexe scheiding

Als er thuis van alles speelt, is het vaak heel lastig voor een kind om daarover te praten. Schaamte, loyaliteit en angst voor wat er gaat gebeuren kunnen daarbij meespelen. In geval van een complexe scheiding zit een kind vaak nog eens extra klem: als het kind aan jou iets...

En als het kind dat nou niet wil?

Gesprekken met kinderen over hun onveilige thuissituatie kunnen lastig zijn. Eén van de ingewikkelde dingen tijdens zo’n gesprek kan zijn dat een kind niet verder wil, waar jij als professional juist verder móet. Een kind dat bijvoorbeeld niet wil dat je met zijn ouders bespreekt wat jullie hebben besproken. Of...

Jongeren in de stress: hoe ga je in gesprek?

Jongeren die te maken hebben met onveiligheid thuis, hebben dat niet zelden al lange tijd. Dat is van invloed op de ontwikkeling van hun zelf-, mens- en wereldbeeld. Daarnaast hebben jongeren vaak ook al een boel ervaringen met hulpverleners in hun rugzak, die helaas niet allemaal positief zijn. Hoe ga je...