Meer berichten over sociale steun

10 Resultaten
Voor kinderen die te maken hebben met onveiligheid in de thuissituatie, betekent de zomervakantie soms juist méér dan minder stress. De veilige haven van school en vrienden valt grotendeels weg...
Een kind dat gaandeweg het gesprek steeds drukker wordt, moet huilen of juist dichtklapt; praten over narigheid thuis kan erg moeilijk zijn voor kinderen. Soms merk je aan kinderen dat...
Als je als professional betrokken bent bij een gezin dat te maken heeft met onveiligheid, ben je waarschijnlijk vooral gericht op het doorbreken daarvan. In de praktijk betekent dit vaak...
Wanneer je kinderen vraagt wat ze belangrijk vinden in contact met professionals, zeggen ze onder andere dat je óók iets over jezelf moet vertellen. Wanneer je daarop doorvraagt, wordt duidelijk...
Veel kinderen die kindermishandeling meemaken, hebben last van schuldgevoelens. Vanuit loyaliteit, verantwoordelijkheidsgevoel of hun negatieve zelfbeeld wijten ze de nare gebeurtenissen aan zichzelf. Voor jou als professional kan dat moeilijk...
In het leven van kinderen die onveilig opgroeien, staat de kindermishandeling thuis vaak helaas niet op zichzelf. Hun lage zelfbeeld en soms moeilijk te begrijpen gedrag maken hen kwetsbaar om...
In de 12 jaar die ik bij de Kindertelefoon werkte, heb ik duizenden kinderen en jongeren gesproken. De anonimiteit bij de Kindertelefoon maakt de drempel voor kinderen relatief laag om...
Ken je dat? Eindelijk heb je een moment gevonden om even met een kind in gesprek te gaan. Je bent benieuwd naar zijn verhaal en bent misschien op zoek naar...
Misschien ken je het wel: je vermoedt dat er meer speelt dan dat je weet. Je wilt erachter komen hoe het zit, maar je blijft een gesprek met het kind...
Als je te maken hebt met een kind dat in een onveilige thuissituatie zit, kun je het gevoel hebben dat je maar weinig voor hem kunt betekenen. Ook als er...