Als het anders loopt

Stel je voor: een kind heeft je zojuist verteld over ernstig geweld bij hem thuis. Hij is bang voor wat er gaat gebeuren nu jij dit weet. Je vertelt het kind dat je gaat overleggen met mensen die daar verstand van hebben en je belooft dat er niets zal gebeuren zonder dat je dat eerst met het kind bespreekt. En ineens gaat alles heel snel: zonder dat jij de kans hebt om het kind nog te spreken, volgt er een spoeduithuisplaatsing. Wanneer je het kind daarna weer ziet, wil hij je niet spreken…

Soms heb je alles zorgvuldig doorgesproken met een kind en loopt het ineens anders dan verwacht. Dat kan ten koste gaan van de vertrouwensrelatie tussen jou en het kind. Geschaad vertrouwen is niet gemakkelijk te herstellen. Toch is het de moeite waard om een poging te wagen! Deze tips kunnen je daarbij helpen:

  • Wees eerlijk naar jezelf. Wat is er gebeurd waardoor het niet lukte om je belofte na te komen? Wat was jouw rol daarin? Hoe voel je je daarover? Wat zou je tegen het kind willen zeggen? Wanneer je vertrouwen wilt herstellen is het belangrijk dat je je eigen aandeel eerlijk durft te benoemen.
  • Kom erop terug met het kind. Ook wanneer het kind niet met je wil praten, kun je hem wel kort (proberen te) vertellen wat je hem wilt zeggen: Het ging vorige week helemaal anders dan ik je had verteld, hè? Ik wil daar graag nog iets over tegen je zeggen.
  • Benoem je gevoel, leg uit wat er gebeurde en bied excuses aan als dat op z’n plaats is. Ik voel me er echt rot over, want ik weet hoe spannend het voor je was om aan me te vertellen hoe het thuis gaat. En als ik je iets beloof, wil ik dat natuurlijk nakomen! Het ging ineens heel snel: toen ik ging overleggen met de mensen over wie ik je verteld had, vonden ze dat er meteen iets moest gebeuren. En toen kon ik niet meer met jou bespreken hoe het verder zou gaan. Ik had dat dus niet moeten beloven aan jou. Daar wil ik graag sorry voor zeggen.
  • Vraag reactie. Hoe was dat voor jou, toen je zo plotseling werd opgehaald? en Wat dacht je over mij, toen ik me dus niet aan mijn belofte had gehouden?
  • Accepteer de reactie, ook als er geen of een negatieve reactie komt. Misschien ben je voor het kind al ‘op de grote hoop van mensen die niet te vertrouwen zijn’ beland. Misschien verandert dat nog, omdat jij het lef had om erop terug te komen. Of omdat je vanaf nu extra je best doet om te laten zien dat er ook volwassenen zijn die je wél kunt vertrouwen.

Het is natuurlijk het fijnst wanneer je dit soort situaties kunt voorkomen. Bedenk je dus bij elke belofte die je doet hoe zeker je weet of je deze kunt nakomen. Twijfel je daarover, doe dan een ándere belofte. Bijvoorbeeld: Ik ga overleggen met iemand van Veilig Thuis. De mensen die daar werken weten veel over hoe je ouders en kinderen kunt helpen als het thuis niet goed gaat. Daarna hoor je van mij óf van die meneer of mevrouw wat we hebben afgesproken.

Soms is het kwaad echter al geschied. Ook dan kun je laten zien dat je wel degelijk betrouwbaar bent, door er eerlijk over in gesprek te gaan met het kind.

Gerelateerde Tips

Praten met kinderen die gevlucht zijn

Kinderen die, recent of al wat langer geleden, gevlucht zijn uit hun land van herkomst, hebben veel meegemaakt. Vluchten uit je land, weg van alles dat vertrouwd en belangrijk voor je is, is natuurlijk enorm ingrijpend. En ook als ze al in Nederland zijn, blijft de situatie van kinderen vaak...

Als je gezicht een open boek is

Kinderen die gewend zijn hun omgeving voortdurend te scannen op (on)veiligheid, hebben grote voelsprieten voor oordelen, afkeuring en de mate waarin de ander zijn verhaal aankan....

Praten met kinderen over seksueel misbruik

In de categorie praten met kinderen over kindermishandeling is praten over seksueel misbruik misschien wel het allermoeilijkst. Voor kinderen zelf, maar ook voor professionals. De belangrijkste tips: durf te zien en durf te luisteren....