De meldcode een feit! En nu?

Vanaf vandaag is de Meldcode een feit! Professionals in gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie zijn vanaf vandaag verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld te werken volgens de stappen van de Meldcode. Zoals bij alle protocollen, bestaat ook bij de Meldcode het risico dat deze eenmalig wordt opgesteld en vervolgens in de la belandt. En dat is nou net niet de bedoeling. 5 tips om ervoor te zorgen dat de meldcode actief wordt en blijft:

  • Doorloop de checklist ‘Implementatie Meldcode’. Bekijk welke acties nog genomen moeten worden en plan deze in.
  • Investeer in scholing van medewerkers. Om echt te kunnen werken met de Meldcode zijn vaardigheden vereist op het gebied van signaleren, de concrete invulling van de 5 stappen en het bespreekbaar maken van je zorgen.
  • Stel een aandachtsfunctionaris aan binnen je organisatie. Deze kan dienen als vraagbaak en kan collega’s wijzen op het (juiste) gebruik van de Meldcode.
  • Maak dilemma’s bespreekbaar in het team. Door regelmatig aandacht te besteden aan drempels en moeilijkheden die medewerkers ervaren bij het signaleren en werken met de Meldcode, ontstaat een open sfeer en kun je met elkaar zoeken naar de juiste weg. Zet de Meldcode daarom op de agenda van intervisiebijeenkomsten en evalueer altijd als de Meldcode is gevolgd.
  • Zorg voor steun. Het signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling is en blijft ingewikkeld. Vaak worden medewerkers persoonlijk geraakt door wat zij hierin meemaken. Zorg ervoor dat er altijd iemand beschikbaar is voor spuien, sparren en overleg.

Met deze stappen kun je ervoor zorgen dat de meldcode geen papieren document blijft, maar een levende leidraad die je helpt om te doen wat je te doen staat. Het gaat immers om de veiligheid van kinderen nu en om hun kansen voor de toekomst.

Gerelateerde Tips

Praten met kinderen over seksueel misbruik

In de categorie praten met kinderen over kindermishandeling is praten over seksueel misbruik misschien wel het allermoeilijkst. Voor kinderen zelf, maar ook voor professionals. De belangrijkste tips: durf te zien en durf te luisteren....
wat kun je wel doen?

Wat kun je wél doen?

Als er grote dingen aan de hand zijn, kunnen kleine dingen het verschil maken. Hoe hou je vol als je het gevoel hebt dat je maar weinig kunt betekenen?...

Als emoties heftig zijn

Schuldgevoelens, angst, verdriet, woede, schaamte, wanhoop, frustratie, eenzaamheid... allemaal emoties die kunnen opkomen tijdens een gesprek met een kind over zijn onveilige thuissituatie. Als je zulke grote emoties ziet bij een kind, kan dat ook voor jou heftig en confronterend zijn. Ook kun je er als professional onzeker van worden:...