De meldcode een feit! En nu?

Vanaf vandaag is de Meldcode een feit! Professionals in gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie zijn vanaf vandaag verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld te werken volgens de stappen van de Meldcode. Zoals bij alle protocollen, bestaat ook bij de Meldcode het risico dat deze eenmalig wordt opgesteld en vervolgens in de la belandt. En dat is nou net niet de bedoeling. 5 tips om ervoor te zorgen dat de meldcode actief wordt en blijft:

  • Doorloop de checklist ‘Implementatie Meldcode’. Bekijk welke acties nog genomen moeten worden en plan deze in.
  • Investeer in scholing van medewerkers. Om echt te kunnen werken met de Meldcode zijn vaardigheden vereist op het gebied van signaleren, de concrete invulling van de 5 stappen en het bespreekbaar maken van je zorgen.
  • Stel een aandachtsfunctionaris aan binnen je organisatie. Deze kan dienen als vraagbaak en kan collega’s wijzen op het (juiste) gebruik van de Meldcode.
  • Maak dilemma’s bespreekbaar in het team. Door regelmatig aandacht te besteden aan drempels en moeilijkheden die medewerkers ervaren bij het signaleren en werken met de Meldcode, ontstaat een open sfeer en kun je met elkaar zoeken naar de juiste weg. Zet de Meldcode daarom op de agenda van intervisiebijeenkomsten en evalueer altijd als de Meldcode is gevolgd.
  • Zorg voor steun. Het signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling is en blijft ingewikkeld. Vaak worden medewerkers persoonlijk geraakt door wat zij hierin meemaken. Zorg ervoor dat er altijd iemand beschikbaar is voor spuien, sparren en overleg.

Met deze stappen kun je ervoor zorgen dat de meldcode geen papieren document blijft, maar een levende leidraad die je helpt om te doen wat je te doen staat. Het gaat immers om de veiligheid van kinderen nu en om hun kansen voor de toekomst.

Gerelateerde Tips

Hoe moet dat nou in de vakantie?

Voor kinderen die te maken hebben met onveiligheid in de thuissituatie, betekent de zomervakantie soms juist méér dan minder stress. De veilige haven van school en vrienden valt grotendeels weg en ook professionals die betrokken zijn bij een gezin gaan vaak een aantal weken met vakantie....

Praten met kinderen die gevlucht zijn

Kinderen die, recent of al wat langer geleden, gevlucht zijn uit hun land van herkomst, hebben veel meegemaakt. Vluchten uit je land, weg van alles dat vertrouwd en belangrijk voor je is, is natuurlijk enorm ingrijpend. En ook als ze al in Nederland zijn, blijft de situatie van kinderen vaak...

Als je gezicht een open boek is

Kinderen die gewend zijn hun omgeving voortdurend te scannen op (on)veiligheid, hebben grote voelsprieten voor oordelen, afkeuring en de mate waarin de ander zijn verhaal aankan....