Hoe sluit je een gesprek zorgvuldig af?

nb 49 hoe sluit je een gesprek zorgvuldig af

Tijdens een gesprek met een kind over onveiligheid in zijn thuissituatie, ben je als professional vaak op verschillende lagen tegelijkertijd bezig. Om te beginnen wil je echt luisteren naar het verhaal van het kind en wil je ervoor zorgen dat het kind zich zoveel mogelijk op zijn gemak voelt tijdens het gesprek. Tegelijkertijd ben je bezig met het verzamelen van informatie en het uitleggen van ingewikkelde zaken. Ook ben je misschien bezig met of en zoja: hoe je de informatie van het kind het beste kunt overbrengen aan de ouders en andere betrokkenen.

Het risico bestaat dat je tegen het eind van het gesprek vooral in je hoofd zit met de vervolgstappen die je na het gesprek zult nemen. Dat kan ten koste gaan van je contact met het kind. En ook al zijn die vervolgstappen natuurlijk van belang, zolang het kind nog tegenover je zit is het contact tussen jullie het allerbelangrijkst. Deze tips kunnen je helpen om het gesprek zorgvuldig af te ronden:

  • Maak contact. Vraag eens aan het kind hoe hij het vond om dit alles met jou te bespreken. Vraag hoe hij zich voelt, maak een grapje of een compliment of benoem wat je aan het kind merkt. Juist als er moeilijke dingen besproken zijn, is het belangrijk dat het kind zich tot het einde van het gesprek gezien voelt.
  • Doe een inhoudelijke check-up. Heeft het kind vragen over wat er is besproken? Welke verwachtingen heeft het kind van jou, aan het eind van dit gesprek? Kloppen ze met wat je gaat of kunt doen? Wat is voor het kind op dit moment het allerbelangrijkst?
  • Bespreek het vervolg. Maak concreet wat jouw eerstvolgende stap is. Vertel hoe het daarna verder zal gaan: neem jij weer contact op met het kind of is er iemand anders die het overneemt? Bespreek ook wat het kind zelf kan doen in de tussentijd.
  • Na opengooien ook weer toedekken. Een gesprek kan veel emoties losmaken. Besteed aandacht aan hoe het kind nu naar huis (of andere plek) gaat. Breng hem met vragen terug in het hier-en-nu, bedenk samen hoe hij afleiding kan zoeken na het gesprek en als het kan, eindig dan met iets luchtigs.
  • Hou je aan je toezeggingen. De enige manier om het vertrouwen te houden, is door het niet te beschamen. Loopt het onverhoopt anders, neem dan de moeite om het kind uit te leggen wat er anders gaat en waarom.

De afronding van een gesprek kan veel invloed hebben op hoe het kind zich na het gesprek voelt. Besteed daar, naast aan het inhoudelijke gesprek, dus ook aandacht aan.

Gerelateerde Tips

Hoe moet dat nou in de vakantie?

Voor kinderen die te maken hebben met onveiligheid in de thuissituatie, betekent de zomervakantie soms juist méér dan minder stress. De veilige haven van school en vrienden valt grotendeels weg en ook professionals die betrokken zijn bij een gezin gaan vaak een aantal weken met vakantie....

Praten met kinderen die gevlucht zijn

Kinderen die, recent of al wat langer geleden, gevlucht zijn uit hun land van herkomst, hebben veel meegemaakt. Vluchten uit je land, weg van alles dat vertrouwd en belangrijk voor je is, is natuurlijk enorm ingrijpend. En ook als ze al in Nederland zijn, blijft de situatie van kinderen vaak...

Als je gezicht een open boek is

Kinderen die gewend zijn hun omgeving voortdurend te scannen op (on)veiligheid, hebben grote voelsprieten voor oordelen, afkeuring en de mate waarin de ander zijn verhaal aankan....