‘Houdt het dan nooit op?’

In het leven van kinderen die onveilig opgroeien, staat de kindermishandeling thuis vaak helaas niet op zichzelf. Hun lage zelfbeeld en soms moeilijk te begrijpen gedrag maken hen kwetsbaar om ook buitenshuis slachtoffer te worden van geweld.

Zo vallen veel kinderen die thuis geen veilige basis meekrijgen erbuiten op school en worden ze vaker gepest. Dat maakt deze kinderen extra eenzaam. Ook worden deze kinderen gemakkelijker slachtoffer van mensenhandel (loverboyproblematiek) en seksueel en ander geweld buitenshuis. Op die manier krijgt het kind herhaaldelijk de boodschap dat het niets waard is, niet deugt en dat het niet beter verdient. Waardoor de kans op nog meer geweld in het leven van dit kind alleen maar verder toeneemt.

Het is dus ontzettend belangrijk om als professional óók alert te zijn op geweld buitenshuis. Hoe signaleer je dit en hoe kun je helpen het tij te keren? 5 tips:

  • In geval van kindermishandeling: vraag naar eventueel ander geweld. Vraag bijvoorbeeld: hoe gaat het vérder met je? Stel vragen over school, vrienden en andere situaties in de buurt en tijdens buitenschoolse activiteiten. Let op: wanneer je strafbare feiten, zoals seksueel misbruik of ander ernstig geweld op het spoor komt, laat dan het echte speurwerk over aan de politie!
  • Heb extra aandacht en geduld voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Wanneer een kind op meerdere plekken geweld meemaakt, is het nóg moeilijker om anderen te vertrouwen.
  • Geef positieve aandacht. Steun en waardering dragen bij aan het opbouwen van een positiever zelfbeeld en zijn daarmee op termijn een beschermende factor voor het opnieuw meemaken van geweld. Een extra complimentje kan dus geen kwaad!
  • Organiseer de juiste hulp. Wanneer een kind behandeld wordt voor zijn trauma’s neemt de kans op het meemaken van nieuwe traumatische gebeurtenissen af. Wanneer er geen gerichte behandeling plaatsvindt, neemt die kans juist enorm toe.
  • Hou vinger aan de pols. Kinderen die te maken hebben met kindermishandeling zijn extra kwetsbaar voor ander geweld. Die kwetsbaarheid is niet verdwenen nadat je er één keer met ze over hebt gesproken. Blijf dus in de gaten houden hoe het buitenshuis gaat met dit kind en kom er gewoon af en toe op terug.

Hou dus oog voor het welzijn van het kind buitenshuis, juist wanneer het thuis niet goed gaat.

Gerelateerde Tips

Als je gezicht een open boek is

Kinderen die gewend zijn hun omgeving voortdurend te scannen op (on)veiligheid, hebben grote voelsprieten voor oordelen, afkeuring en de mate waarin de ander zijn verhaal aankan....

Praten met kinderen over seksueel misbruik

In de categorie praten met kinderen over kindermishandeling is praten over seksueel misbruik misschien wel het allermoeilijkst. Voor kinderen zelf, maar ook voor professionals. De belangrijkste tips: durf te zien en durf te luisteren....
wat kun je wel doen?

Wat kun je wél doen?

Als er grote dingen aan de hand zijn, kunnen kleine dingen het verschil maken. Hoe hou je vol als je het gevoel hebt dat je maar weinig kunt betekenen?...