Kindermishandeling – wanneer moet je melden?

Twee ouders zijn verwikkeld in een complexe scheiding. Er is dagelijks geschreeuw en geruzie over de telefoon. Een van de kinderen kruipt steeds meer in haar schulp. De andere is de laatste tijd juist druk en onhandelbaar…

Met enige regelmaat krijg ik een casus voorgelegd met de vraag: moet ik dit nu melden? Een ogenschijnlijk simpele vraag, waar veel professionals mee worstelen. Moet je over dit gezin een melding doen bij Veilig Thuis (AMHK)? Dat kan ik op basis van de gegeven informatie niet zeggen. Moet je iets doen? Dat wel! Maar wat kun je dan doen in zo’n geval? 5 tips voor als je je zorgen maakt om een kind:

  • Geef het kind extra aandacht. Geef een (extra) knuffel of aai over de bol, doe een gezamenlijke activiteit en vraag af en toe hoe het gaat. Juist als het thuis niet fijn of zelfs niet veilig is, is steun van een andere volwassene belangrijk.
  • Toon je betrokkenheid naar de ouder(s). Hoe gaat het met hen in deze situatie? Redden ze het zelf, of kunnen ze wel wat hulp gebruiken?
  • Schrijf op over welke signalen je je zorgen maakt. Blijf niet in je hoofd zitten met je zorgen, maar breng ze in kaart. Probeer je eigen oordeel daarbij los te laten en beschrijf zoveel mogelijk objectieve waarnemingen.
  • Bespreek je zorgen met een collega en/ of met Veilig Thuis: het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Deel je waarnemingen en blijf er niet in je eentje mee rondlopen. Bespreek ze met een collega of consulteer Veilig Thuis. Zij kunnen je adviseren over de volgende stap.
  • Volg de stappen van de meldcode. De meldcode is bedoeld om je te helpen de juiste afweging te maken: helpen, hulp organiseren of, als dat niet kan of niet lukt: melden? Bij een melding neemt Veilig Thuis de verantwoordelijkheid van je over en gaat onderzoeken of er inderdaad sprake is van kindermishandeling. Vervolgens brengen zij indien nodig hulp op gang.

Tot slot: zorg ook goed voor jezelf! Als je je zorgen maakt om een kind, gaat je dat vaak niet in je koude kleren zitten. Zoek daarom steun of een luisterend oor, zodat je in staat bent om te (blijven) doen wat de situatie van je vraagt.

Gerelateerde Tips

Hoe moet dat nou in de vakantie?

Voor kinderen die te maken hebben met onveiligheid in de thuissituatie, betekent de zomervakantie soms juist méér dan minder stress. De veilige haven van school en vrienden valt grotendeels weg en ook professionals die betrokken zijn bij een gezin gaan vaak een aantal weken met vakantie....

Praten met kinderen die gevlucht zijn

Kinderen die, recent of al wat langer geleden, gevlucht zijn uit hun land van herkomst, hebben veel meegemaakt. Vluchten uit je land, weg van alles dat vertrouwd en belangrijk voor je is, is natuurlijk enorm ingrijpend. En ook als ze al in Nederland zijn, blijft de situatie van kinderen vaak...

Als je gezicht een open boek is

Kinderen die gewend zijn hun omgeving voortdurend te scannen op (on)veiligheid, hebben grote voelsprieten voor oordelen, afkeuring en de mate waarin de ander zijn verhaal aankan....