Kindermishandeling – wanneer moet je melden?

Twee ouders zijn verwikkeld in een complexe scheiding. Er is dagelijks geschreeuw en geruzie over de telefoon. Een van de kinderen kruipt steeds meer in haar schulp. De andere is de laatste tijd juist druk en onhandelbaar…

Met enige regelmaat krijg ik een casus voorgelegd met de vraag: moet ik dit nu melden? Een ogenschijnlijk simpele vraag, waar veel professionals mee worstelen. Moet je over dit gezin een melding doen bij Veilig Thuis (AMHK)? Dat kan ik op basis van de gegeven informatie niet zeggen. Moet je iets doen? Dat wel! Maar wat kun je dan doen in zo’n geval? 5 tips voor als je je zorgen maakt om een kind:

  • Geef het kind extra aandacht. Geef een (extra) knuffel of aai over de bol, doe een gezamenlijke activiteit en vraag af en toe hoe het gaat. Juist als het thuis niet fijn of zelfs niet veilig is, is steun van een andere volwassene belangrijk.
  • Toon je betrokkenheid naar de ouder(s). Hoe gaat het met hen in deze situatie? Redden ze het zelf, of kunnen ze wel wat hulp gebruiken?
  • Schrijf op over welke signalen je je zorgen maakt. Blijf niet in je hoofd zitten met je zorgen, maar breng ze in kaart. Probeer je eigen oordeel daarbij los te laten en beschrijf zoveel mogelijk objectieve waarnemingen.
  • Bespreek je zorgen met een collega en/ of met Veilig Thuis: het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Deel je waarnemingen en blijf er niet in je eentje mee rondlopen. Bespreek ze met een collega of consulteer Veilig Thuis. Zij kunnen je adviseren over de volgende stap.
  • Volg de stappen van de meldcode. De meldcode is bedoeld om je te helpen de juiste afweging te maken: helpen, hulp organiseren of, als dat niet kan of niet lukt: melden? Bij een melding neemt Veilig Thuis de verantwoordelijkheid van je over en gaat onderzoeken of er inderdaad sprake is van kindermishandeling. Vervolgens brengen zij indien nodig hulp op gang.

Tot slot: zorg ook goed voor jezelf! Als je je zorgen maakt om een kind, gaat je dat vaak niet in je koude kleren zitten. Zoek daarom steun of een luisterend oor, zodat je in staat bent om te (blijven) doen wat de situatie van je vraagt.

Gerelateerde Tips

Praten over complexe scheiding

Als er thuis van alles speelt, is het vaak heel lastig voor een kind om daarover te praten. Schaamte, loyaliteit en angst voor wat er gaat gebeuren kunnen daarbij meespelen. In geval van een complexe scheiding zit een kind vaak nog eens extra klem: als het kind aan jou iets...

En als het kind dat nou niet wil?

Gesprekken met kinderen over hun onveilige thuissituatie kunnen lastig zijn. Eén van de ingewikkelde dingen tijdens zo’n gesprek kan zijn dat een kind niet verder wil, waar jij als professional juist verder móet. Een kind dat bijvoorbeeld niet wil dat je met zijn ouders bespreekt wat jullie hebben besproken. Of...

Jongeren in de stress: hoe ga je in gesprek?

Jongeren die te maken hebben met onveiligheid thuis, hebben dat niet zelden al lange tijd. Dat is van invloed op de ontwikkeling van hun zelf-, mens- en wereldbeeld. Daarnaast hebben jongeren vaak ook al een boel ervaringen met hulpverleners in hun rugzak, die helaas niet allemaal positief zijn. Hoe ga je...