Komt een ouder bij de dokter…

Een vrouw wordt binnengebracht op de spoedeisende hulp (SEH). Haar zoontje is er ook bij. De ambulancemedewerkers konden hem niet in zijn eentje thuis achterlaten, dus hebben ze hem maar meegenomen. De vrouw heeft veel alcohol gedronken, maar blijkt verder niet veel te mankeren. Als ze wat later naar huis mag, klampt haar zoontje zich vast aan een SEH-medewerker: hij wil niet met zijn moeder mee naar huis; hij wil bij hen blijven! De SEH-medewerker bekijkt het jongetje. Hij heeft geen verwondingen en ziet er gezond uit. Ze ziet geen andere mogelijkheid dan hem weer met zijn moeder mee naar huis te laten gaan.

Bij de medewerkers van de SEH van Medisch Centrum Haaglanden, waar deze gebeurtenis plaatsvond, bleef de roep om hulp van dit jongetje knagen. Hadden ze echt niet meer kunnen doen? Voor hen was het aanleiding om het Protocol Oudermeldingen te ontwikkelen. Volgens deze richtlijn zijn SEH-medewerkers verplicht een melding te doen bij Veilig Thuis: het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) als een (aanstaande) ouder binnenkomt met letsel door huiselijk geweld, na een suicidepoging of met verslavingsverschijnselen. Dapper en doortastend, wat mij betreft! Dapper, omdat het idee om een melding te doen bij Veilig Thuis zonder het kind gezien te hebben, veel discussie oproept. Doortastend omdat professionals op een SEH relatief veel mensen zien die zich in een onveilige situatie bevinden. Afgelopen week bezocht ik het symposium ‘Komt een ouder bij de dokter’ (zie voor verslag mijn tweets van 3 juni 2013), dat geheel in het teken stond van melden op basis van oudersignalen. Met het aannemen van de wet Meldcode, heeft de 2e Kamer ook de motie oudermeldingen aangenomen. Het protocol wordt geïmplementeerd bij alle SEH’s, Huisartsenposten en ambulancediensten in Nederland. Ik hoop dat de richtlijn professionals in deze sectoren helpt om de juiste stappen te zetten. Niet zozeer om het aantal meldingen bij Veilig Thuis te vergroten, maar om de onveilige situatie van kinderen zoals dit Haagse jongetje te veranderen!

Gerelateerde Tips

Praten over complexe scheiding

Als er thuis van alles speelt, is het vaak heel lastig voor een kind om daarover te praten. Schaamte, loyaliteit en angst voor wat er gaat gebeuren kunnen daarbij meespelen. In geval van een complexe scheiding zit een kind vaak nog eens extra klem: als het kind aan jou iets...

En als het kind dat nou niet wil?

Gesprekken met kinderen over hun onveilige thuissituatie kunnen lastig zijn. Eén van de ingewikkelde dingen tijdens zo’n gesprek kan zijn dat een kind niet verder wil, waar jij als professional juist verder móet. Een kind dat bijvoorbeeld niet wil dat je met zijn ouders bespreekt wat jullie hebben besproken. Of...

Jongeren in de stress: hoe ga je in gesprek?

Jongeren die te maken hebben met onveiligheid thuis, hebben dat niet zelden al lange tijd. Dat is van invloed op de ontwikkeling van hun zelf-, mens- en wereldbeeld. Daarnaast hebben jongeren vaak ook al een boel ervaringen met hulpverleners in hun rugzak, die helaas niet allemaal positief zijn. Hoe ga je...