Komt een ouder bij de dokter…

Een vrouw wordt binnengebracht op de spoedeisende hulp (SEH). Haar zoontje is er ook bij. De ambulancemedewerkers konden hem niet in zijn eentje thuis achterlaten, dus hebben ze hem maar meegenomen. De vrouw heeft veel alcohol gedronken, maar blijkt verder niet veel te mankeren. Als ze wat later naar huis mag, klampt haar zoontje zich vast aan een SEH-medewerker: hij wil niet met zijn moeder mee naar huis; hij wil bij hen blijven! De SEH-medewerker bekijkt het jongetje. Hij heeft geen verwondingen en ziet er gezond uit. Ze ziet geen andere mogelijkheid dan hem weer met zijn moeder mee naar huis te laten gaan.

Bij de medewerkers van de SEH van Medisch Centrum Haaglanden, waar deze gebeurtenis plaatsvond, bleef de roep om hulp van dit jongetje knagen. Hadden ze echt niet meer kunnen doen? Voor hen was het aanleiding om het Protocol Oudermeldingen te ontwikkelen. Volgens deze richtlijn zijn SEH-medewerkers verplicht een melding te doen bij Veilig Thuis: het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) als een (aanstaande) ouder binnenkomt met letsel door huiselijk geweld, na een suicidepoging of met verslavingsverschijnselen. Dapper en doortastend, wat mij betreft! Dapper, omdat het idee om een melding te doen bij Veilig Thuis zonder het kind gezien te hebben, veel discussie oproept. Doortastend omdat professionals op een SEH relatief veel mensen zien die zich in een onveilige situatie bevinden. Afgelopen week bezocht ik het symposium ‘Komt een ouder bij de dokter’ (zie voor verslag mijn tweets van 3 juni 2013), dat geheel in het teken stond van melden op basis van oudersignalen. Met het aannemen van de wet Meldcode, heeft de 2e Kamer ook de motie oudermeldingen aangenomen. Het protocol wordt geïmplementeerd bij alle SEH’s, Huisartsenposten en ambulancediensten in Nederland. Ik hoop dat de richtlijn professionals in deze sectoren helpt om de juiste stappen te zetten. Niet zozeer om het aantal meldingen bij Veilig Thuis te vergroten, maar om de onveilige situatie van kinderen zoals dit Haagse jongetje te veranderen!

Gerelateerde Tips

Praten met kinderen over seksueel misbruik

In de categorie praten met kinderen over kindermishandeling is praten over seksueel misbruik misschien wel het allermoeilijkst. Voor kinderen zelf, maar ook voor professionals. De belangrijkste tips: durf te zien en durf te luisteren....
wat kun je wel doen?

Wat kun je wél doen?

Als er grote dingen aan de hand zijn, kunnen kleine dingen het verschil maken. Hoe hou je vol als je het gevoel hebt dat je maar weinig kunt betekenen?...

Als emoties heftig zijn

Schuldgevoelens, angst, verdriet, woede, schaamte, wanhoop, frustratie, eenzaamheid... allemaal emoties die kunnen opkomen tijdens een gesprek met een kind over zijn onveilige thuissituatie. Als je zulke grote emoties ziet bij een kind, kan dat ook voor jou heftig en confronterend zijn. Ook kun je er als professional onzeker van worden:...