Wat moet je doen als je niet weet wat je moet doen?

Misschien ken je het wel: je vermoedt dat er meer speelt dan dat je weet. Je wilt erachter komen hoe het zit, maar je blijft een gesprek met het kind maar uitstellen. Want wat als je dingen te horen krijgt die echt ernstig zijn? Wat moet je dan doen? En wat als je helemaal niks kúnt doen?

Dóórvragen bij vermoedens van kindermishandeling betekent ook dat je je verbindt aan de antwoorden die het kind je geeft. Hoe meer je weet, des te sterker je verantwoordelijkheidsgevoel. En dat kan behoorlijk knagen, vooral als je niet goed weet hoe je de situatie kunt veranderen. Met onderstaande tips zorg je ervoor dat je in elke situatie een stap verder komt:

  • Accepteer je beweegredenen, zonder daar een oordeel over te vellen. In elke training hoor ik professionals beschaamd vertellen over situaties waarin ze meer zouden willen dan dat ze daadwerkelijk doen. Je helpt jezelf niet door jezelf op je donder te geven. Wel door te constateren wat het voor jou zo lastig maakt.
  • Maak jouw blokkerende gedachtes bespreekbaar. Als je jouw dilemma’s en drempels voor jezelf houdt, kom je daar meestal niet veel verder mee. En wat je deelt, wordt minder zwaar. Dat geldt voor kinderen, maar ook voor professionals die geconfronteerd worden met (vermoedens van) kindermishandeling.
  • Volg het protocol. Dus bij vermoedens: volg de stappen van de meldcode. Indien er al kindermishandeling is vastgesteld: zorg dat er een veiligheidsplan komt en als dat er is: dat het wordt nageleefd.
  • Plan vooruit. Spreek met jezelf en je collega’s steeds een nieuwe datum af voor evaluatie en afspreken van de volgende stap. In geval van de meldcode: liever 3 weken dan 3 maanden observeren, samen gesprekken voorbereiden en inplannen en bij ernstige zaken niet wachten maar meteen doorpakken. In geval van hulpverlening nadat kindermishandeling is vastgesteld: spreek af wie een veiligheidsplan opstelt en plan evaluatiemomenten in.
  • Houd contact met het kind. Wees een luisterend oor en geef steun waar dat kan. Op die manier kun je een belangrijk verschil maken voor het kind, ook als de situatie thuis nog niet direct verandert.

Wat helpt jou als je niet meer weet wat je moet doen?

Gerelateerde Tips

Praten over complexe scheiding

Als er thuis van alles speelt, is het vaak heel lastig voor een kind om daarover te praten. Schaamte, loyaliteit en angst voor wat er gaat gebeuren kunnen daarbij meespelen. In geval van een complexe scheiding zit een kind vaak nog eens extra klem: als het kind aan jou iets...

En als het kind dat nou niet wil?

Gesprekken met kinderen over hun onveilige thuissituatie kunnen lastig zijn. Eén van de ingewikkelde dingen tijdens zo’n gesprek kan zijn dat een kind niet verder wil, waar jij als professional juist verder móet. Een kind dat bijvoorbeeld niet wil dat je met zijn ouders bespreekt wat jullie hebben besproken. Of...

Jongeren in de stress: hoe ga je in gesprek?

Jongeren die te maken hebben met onveiligheid thuis, hebben dat niet zelden al lange tijd. Dat is van invloed op de ontwikkeling van hun zelf-, mens- en wereldbeeld. Daarnaast hebben jongeren vaak ook al een boel ervaringen met hulpverleners in hun rugzak, die helaas niet allemaal positief zijn. Hoe ga je...