Tips voor gesprekken met kinderen over onveiligheid thuis

Regelmatig schrijf ik blogs met tips voor praten met kinderen over kindermishandeling. Het zijn er inmiddels meer dan 100. Het zoekveld hiernaast helpt je zoeken op steekwoorden. Wil je er elke drie weken eentje ontvangen? Meld je dan op de contactpagina aan voor de nieuwsbrief.

Laatste tips

toestemming

En als de ouders geen toestemming geven?

Daar zit je dan met je goeie voornemens. Je wilt het kind betrekken bij wat er gebeurt en bent benieuwd naar hoe hi­j zijn situatie beleeft. Je wilt hem graag de gelegenheid geven om daarover te vertellen. Maar zijn ouders willen pertinent niet dat je met hun kind(eren) spreekt. Wat...
wat kun je wel doen?
Als er grote dingen aan de hand zijn, kunnen kleine dingen het verschil maken. Hoe hou je vol als je het gevoel hebt dat je maar weinig kunt betekenen?...
Schuldgevoelens, angst, verdriet, woede, schaamte, wanhoop, frustratie, eenzaamheid... allemaal emoties die kunnen opkomen tijdens een gesprek met een kind over zijn onveilige thuissituatie. Als je zulke grote emoties ziet bij...
Als er thuis van alles speelt, is het vaak heel lastig voor een kind om daarover te praten. Schaamte, loyaliteit en angst voor wat er gaat gebeuren kunnen daarbij meespelen....

Populaire tips

autisme
Kinderen met een stoornis in het autismespectrum (ASS, in de volksmond: autisme) kun je niet over één kam scheren. De ernst van de ASS en de beperkingen die daaruit voortvloeien...
Naast een cognitieve, sociale, emotionele en motorische ontwikkeling maken kinderen ook een seksuele ontwikkeling door. Als je als professional wilt helpen om (on)veiligheid thuis in kaart te brengen, te verbeteren...
hulpmiddelen
Gesprekken over onveiligheid in de thuissituatie kunnen erg moeilijk zijn voor kinderen. Loyaliteit, schuldgevoelens, schaamte, angst, verdriet en andere emoties maken deze gesprekken ingewikkeld en beladen. Ook is voor kinderen...
Vanaf vandaag is de Meldcode een feit! Professionals in gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie zijn vanaf vandaag verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld te...

Meer tips

Als je in gesprek bent met een kind over zijn onveilige thuissituatie, is het van belang om transparant te zijn over wat je gaat doen met wat het kind je...
Waar moet je op letten als je in gesprek gaat met een jongere die (vermoedelijk) te maken heeft met kindermishandeling? Hoe win je het vertrouwen als je voor die jongere...
In de vragenlijstjes die deelnemers voorafgaand aan mijn training invullen, komt vaak de vraag terug: welke vragen stel je wel en niet in gesprekken met kinderen over kindermishandeling?...
Vaak krijg ik vragen van professionals over het praten met jonge kinderen over kindermishandeling. Hoe doe je dat? Kan het wel? En belast je ze daarmee niet teveel? Mijn antwoord...
Ken je dat? Zo'n kind dat er niet gelukkig uitziet. Of de interactie tussen ouder en kind die je typisch vindt. Een vader waar jij je door geïntimideerd voelt. Een...
Als je met een kind praat over nare dingen die het meemaakt, wil je graag laten merken dat je je betrokken voelt. Tegelijkertijd wil je dingen niet groter maken dan...
Het klinkt logisch: 'zeg wat je doet en doe wat je zegt'. In de praktijk blijkt het echter niet altijd eenvoudig om transparant te zijn naar een kind. Bijvoorbeeld als...
In de context van een gesprek is 'contact' een abstract begrip, dat beter valt te voelen dan uit te leggen. Tegelijkertijd is het ervaren van mens-tot-mens-contact essentieel om het kind...
Elk jaar op 20 november vieren we de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Bijna alle landen van de wereld hebben het Internationale Verdrag voor de Rechten van...
Het is vaak erg moeilijk voor een kind om te praten over gevoelens en gebeurtenissen waar het zich voor schaamt of die mogelijk een negatief beeld geven van zijn ouders....
Als je in gesprek bent met kinderen over kindermishandeling, kun je nare en soms schokkende dingen te horen krijgen. Dat kan voor jou als professional soms schrikken zijn. Ook kan...
In gesprekken met kinderen over de nare dingen die ze meemaken, kan het moeilijk zijn om een balans te vinden tussen voldoende doorvragen en op tijd stoppen....
Wanneer een kind je vertelt dat er thuis geen aandacht voor hem is, hij letterlijk klappen krijgt als hij een onvoldoende haalt of dat de ruzies tussen zijn ouders steeds...
Als je werkt met kinderen in onveilige thuissituaties, kan dat veel van je vragen. Heftige verhalen die je mee naar huis neemt, verantwoordelijkheidsgevoel dat verder reikt dan wat je kunt...
Ken je dat? Eindelijk heb je een moment gevonden om even met een kind in gesprek te gaan. Je bent benieuwd naar zijn verhaal en bent misschien op zoek naar...
Voor jonge kinderen is het voeren van een gesprek best ingewikkeld. En als het gaat over nare gevoelens of heftige gebeurtenissen wordt het er meestal niet gemakkelijker op. Ook voor...